Testet av Sintef

Gjennomsnittlig komforttemperatur

Våre soveposer er testet av Sintef Unimed. Vi fikk gjennom denne testen dokumentert gjennomsnittlig komforttemperatur for våre soveposer. Selv om testen ble gjennomført i 1997 kan resultatene fremdeles sies å være relevante siden våre poser fremdeles konstrueres på samme måte og vi bruker samme type råvarer i produksjonen av posene.

Testen ble gjennomført med i alt 12 testpersoner, 6 kvinner og 6 menn, kun i ført kort truse/bh/finlandshette. Komforttemperaturen som er satt som nedre grense på våre soveposer er basert på gjennomsnittet av de fysiske testene som ble gjennomført med disse 12 testpersonene. Komforttemperaturen gjenspeiler dermed en gjennomsnittstemperatur basert på erfaringene fra både kvinner og menn. Den veiledende nedre temperaturgrensen som oppgis for våre poser er en grense satt av oss i samråd med SINTEF basert på undersøkelsen, og er å regne som nedre ekstremtemperatur.

Det er viktig å påpeke at det er svært individuelt hvordan hver enkelt tåler kuldebelastning, og vi vil anbefale at man ved valg av sovepose ikke blindt følger de temperaturgrenser som er satt ved gjennomført testing. Vi gjør oppmerksom på at komforttemperaturen som er satt på våre soveposer er veiledende. Hvilken nedre temperaturgrense som gir nettopp deg komfortabel søvn i en Isbjørnpose behøver ikke stemme overens med testresultatene våre. Det er viktig å både ha kjennskap til seg selv (fryser man lett? eller blir man lett for varm?) og en viss formening om forventet bruk (hvor og når skal posen brukes? hvilket liggeunderlag eller telt skal den brukes med?) ved valg av sovepose. Med dette i bakhodet vil våre veiledende temperaturgrenser kunne være med å gi en pekepinn på hvilken modell man bør velge.

 

Testet i kuldekammer

Teksten nedenfor er hentet fra avisa SMB-Revyen, og ble skrevet av Knut Bakken i etterkant av gjennomført testing hos Sintef.

«Smarte løsninger og gode materialer sikret behagelig overnatting for forsøkspersonene i temperaturer ned mot – 30´ C i soveposene fra Isbjørn AS. Forsøkene som var ledd i et TEFT-prosjekt for å bekrefte soveposenes kvalitet i kulde, foregikk i kuldekammeret hos SINTEF Unimed.

Teft-prosjektet «Testing av designløsninger og termiske egenskaper til soveposer» dokumenterer egenskapene til de forskjellige soveposemodellene ved hjelp av forsøkspersoner og en termisk dukke i full størrelse. Måling av hudtemperatur på ulike steder på kroppen og kjernetemperatur målt rektalt sammen med subjektive uttalelser fra forsøkspersonene, gir et godt bilde av hvordan soveposene har fungert i løpet av natta. Dukken er fullpakket med måleinstrumenter. Den gir objektive måleresultater om den totale isolasjonen til de ulike soveposene.

Armer og ben nedprioriteres

-Vi ser av forsøkene at kroppens termoreguleringssystem prioriterer å opprettholde en stabil kjernetemperatur. Om vi utsettes for så sterk kulde at kroppstemperaturen er i ferd med å synke, settes det igang mekanismer i kroppen for å sikre en fortsatt høy kjernetemperatur, opplyser cand scient Jonny Hisdal.

– Den første reaksjonen er at blodtilførselen til de perifere kroppsdeler, som føtter og tær, blir redusert for å minke varmetapet til omgivelsene. At blodstrømmen til tærne reduseres, oppdager vi umiddelbart ved å måle hudtemperatur ytterst på tærne. Tåtemperaturen er faktisk det beste målet på om soveposen holder mål eller ikke. Synker temperaturen i tærne ned mot 27 C grader, våkner gjerne forsøkspersonene fordi de er kalde på bena.

God eksamen

-I dette prosjektet har vi tilsammen hatt 96 overnattinger i kuldekammeret. Både menn og kvinner har deltatt i forsøkene. Måleresultatene viser at soveposene besto «eksamen» med glans, opplyser Jonny Hisdal.»